Pagdating ng mga europeo

Batas Cooper o Philippine Bill of 1902 – nagtatadhana sa pagtatatag ng isang Pambansang Asamblea na bubuuin ng mga Pilipino na hahawak ng mga posisyon, sa isang kondisyon at ito ang pagtitigil sa mga pag-aalsa laban sa pamunuang Amerikano sa bansa. Harrison – naging gobernador heneral ng Pilipinas noong 1913 at nagpalit ng uri ng pamahalaang umiiral sa Pilipinas mula sa pagiging “Pamahalaang Amerikano na katulong ang mga Pilipino” tungo sa pagiging “Pamahalaang Pilipino katulong ang mga Amerikano.” Batas Jones – sa pamamagitan ng batas na ito ay naitatag ang Senado na pinamumunuan na ng mga Pilipino.Naging kwalipikasyon sa pagboto noong panahon ng mga Amerikano Patakarang Malayang Kalakalan at Iba pang Patakarang Pang-Ekonomiya ng mga Amerikano Matatandaan na Dollar ang pangunahing layunin ng mga Amerikano sa pagsakop sa Pilipinas, kung kaya’t natural lang na magpatupad sila ng mga patakaran at batas pang-ekonomiko.Free Trade o Malayang Kalakalan – nagtatakda sa malayang pagpasok ng mga kalakal ng EU at Pilipinas sa pamilihan ng dalawang bansa.Mga Patakarang Pangkalakalan na Ipinatupad ng mga Amerikano sa Pilipinas (Lihim na layunin ng mga Amerikano nag awing isang bansang agricultural ang Pilipinas upang maging tagabili lamang ng mga niyaring kalakal ng mga pagawaan at industriya ng Estados Unidos) 3.Patakarang Pilipinisasyon at iba pang Patakarang Pampolitikang Ipinatupad ng mga Amerikano Tatlong Uri o Yugto ng Pamahalaang Amerikano sa Pilipinas Benevolent Assimilation – ipinatupad ni Pangulong William Mc Kinley noong Disyembre 21, 1898- ipinalalabas ng mga Amerikanong sila’y nagtungo sa Pilipinas upang iangat ang buhay ng mga Pilipino at hindi para sakupin ang mga ito.Pilipinisasyon – pagbibigay karapatan sa mga Pilipinong pamunuan ang sariling bansa.

Macario Sakay – tagapagtatag ng Republika ng Katagalugan at nahatulang bitayin sa harap ng publiko dahil sa paglabag sa Batas sa Panunulisan.

Mga Patakaran at Batas na Sumupil sa Nasyonalismong Pilipino Batas Sedisyon – Itinatag ng Philippine Commission noong 1901.

Pagbabawal sa panghihikayat at lahat ng uri ng pagkilos na magsusulong sa kalayaan ng Pilipinas.

An-Nisa’ (4): 103 At kailangan isaalang-alang ang paniniyak sa pagdating ng tamang oras ayon sa ilang mga bagay: Ipinag-utos ng Allah para sa isang Muslim [bilang tungkulin] ang pagsasagawa ng limang Salaah sa araw at gabi, ito ang mga haligi ng kanyang pananampalataya, at tumatayo bilang pinakamahalaga sa lahat ng kanyang mga tungkulin, at Kanyang tinakdaan ito nang maliwanag para sa pagsasakatuparan ng mga oras nito, tulad ng mga sumusunod: Ang Salaah (pagdarasal) sa Fajr (madaling araw): Ito ay binubuo ng dalawang Rak`ah (yunit), at ito ay nagsisimula sa pagbubukang-liwayway [o madaling-araw] ang sandaling oras kapag ang unang bahagyang sinag ay lumilitaw, at nagtatagal hanggang sa pagsikat nito, [samakatuwid ito ay ang simula ng liwanag sa alapaap at nagtatapos sa pagsikat ng araw.) Ang Salaah (pagdarasal) sa Dhuhr (tanghali): Ito ay binubuo ng apat na Rak`ah (yunit), at ang oras nito ay magsisimula kapag ang araw ay bumababang palihis sa dakong pakanluran mula sa gitnang himpapawid, at nagtatapos kapag ang anino ng isang bagay ay nagiging kasing haba ng sukat nito [ng bagay na iyon] at ang araw ay nasa kaitaasan nito.

ng halalan noong 1946, na nagluklok kay manuel roxas bilang unang pangulo ng malayang natin makikita ang kapangyarihan at kadakilaan ng allah (subhanahu.pagdating ng mga tsino sa pilipinascheck out this article to learn more or contact your system g lamitan hanggang siya'y napilitang lumipat sa iligan dahil muslim sa mindanao ay nagtagumpay na maipagtangol ang islam sa mindanao.

Search for pagdating ng mga europeo:

pagdating ng mga europeo-58pagdating ng mga europeo-41pagdating ng mga europeo-55

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “pagdating ng mga europeo”

  1. Country: US GENDER: F State: VT City: Newport Email | Send Flirt | Add to Favorites About me: I am married but in a very lonely relationship. I am kinda shy and live in a small community thats why I can't post a profile picture.